Skip to content

Defnydd a Gwerth Rhwymedigaethau Cynllunio yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad yn disgrifio canlyniadau arolwg o safbwynt rhwymedigaethau cynllunio yn 2005/06, yr ymatebodd pob un o'r 25 awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru iddo. Amcangyfrifir bod gwerth y rhwymedigaethau cynllunio y cytunwyd arnynt yng Nghymru y flwyddyn honno, rhwng £26m a £31m.  Roedd tai fforddiadwy yn cyfrif am tua 55-65% o'r cyfanswm. Ar gyfartaledd, roedd pob awdurdod lleol yn gwneud 14 cytundeb cynllunio, gwerth £1.2m, yn 2005/06.  Mae'r adroddiad yn dangos bod modd i awdurdodau lleol Cymreig gynyddu'n sylweddol nifer a gwerth y rhwymedigaethau y cytunir arnynt drwy wella'r broses o drafod a gwella eglurder y polisi lleol.