Skip to content

Adnoddau Tywod a Graean Gogledd Orllewin Cymru - Crynodeb

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i werthuso lleoliad a chyfaint adnoddau posibl y gellid eu gweithio o agregau mwynau mân ar y tir yn Ardal Awdurdodau Cynllunio Mwynau Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri; i edrych ar botensial masnachol yr adnoddau; i ganfod cyfyngiadau amgylcheddol ar ddatblygu yn y dyfodol ac i wneud argymhellion ynglyn â’r dulliau mwyaf priodol o ddiogelu’r adnoddau.