Skip to content

Yr Economi Wledig a'r System Gynllunio - Adroddiad Terfynol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynhaliwyd yr astudiaeth hon gan Land Use Consultants mewn cydweithrediad â Phrifysgol Gorllewin Lloegr ac Atlantic Consultants ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ei phrif ddiben fu ymchwilio “sut gall y system gynllunio reoli busnesau mewn ffordd gadarnhaol wrth iddynt ddatblygu a’u hannog i wneud hynny mewn trefi a phentrefi gwledig er mwyn cynorthwyo arallgyfeirio gwledig a helpu i gadw cymunedau gwledig”. Mae’r gwaith ymchwil hwn yn ategu’r gwaith ymchwil a wnaed ar ran Llywodraeth y Cynulliad yn 2001 a oedd yn edrych ar arallgyfeirio ar ffermydd a’r system gynllunio.