Skip to content

Adnoddau Glo Brig yng Nghymru – Cynllunio a Chymorth/Adolygiad Amgylcheddol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Derbyniodd Arolwg Daearegol Prydain gontract ar gyfer llunio adroddiad ar adnoddau pyllau glo Cymru, er mwyn hwyluso'r gwaith o ailddrafftio'r Nodyn Cyngor Technegol drafft ar Fwynau Glo (MTAN). Gwnaethant is-gontractio'r ymchwil drwy asesiad amgylcheddol i Arup ym mis Gorffennaf 2006.