Skip to content

Adnoddau

Adroddiadau, ymchwil ac adnoddau eraill yn ymwneud â’r FfDC.

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

26/04/18
Yr adroddiad cwmpasu yw cam cyntaf yr arfarniad cynaliadwyedd integredig drafft (ISA) ar gyfer y FfDC.
 

Dynodi Ardaloedd Rhanbarthol ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

24/08/17
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canlyniadau ymchwil i nodi ardaloedd rhanbarthol ar gyfer y FfDC.
 

Datblygu’r Opsiwn a Ffefrir

24/08/17
Rydym yn gwahodd rhanddeiliaid i ymuno â ni mewn sesiynau trafod i ddatblygu’r Materion a‘r Opsiynau i fewn i Opsiwn a Ffefrir.