Skip to content

Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yr adroddiad cwmpasu yw cam cyntaf yr arfarniad cynaliadwyedd integredig drafft (ISA) ar gyfer y FfDC.

Rydym yn paratoi cynllun defnydd tir cenedlaethol, Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru (FfDC), a fydd yn gosod cyfeiriad ar gyfer yr holl system gynllunio ac yn llywio penderfyniadau a wneir yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

Bydd y FfDC yn dylanwadu ar sut mae cymunedau'n datblygu dros yr 20 mlynedd nesaf ac mae'n bwysig bod gennym ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r effeithiau cadarnhaol a niweidiol y gall hyn eu cael wrth i ni ddatblygu'r FfDC.

I wneud hyn, rydym wedi datblygu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ISA) sy'n broses ar gyfer asesu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cynllun ac mae'n anelu at sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth wraidd y broses o lunio'r cynllun. Yr adroddiad cwmpasu yw cam cyntaf yr arfarniad cynaliadwyedd integredig drafft (ISA) ar gyfer y FfDC.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a hynt y gwaith, neu am y modd y gallwch gyfrannu ato:

Ffôn: 0300 025 3261

E-bost: ffdc@llyw.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.