Skip to content

Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd yn ddogfen allweddol yn natblygiad y FfDC.

Mae’r Datganiad yn nodi:

  • amserlen yr FfDC
  • manylion am syt y bydd yr FfDC yn cael ei baratoi
  • gwybodaeth am syt y fyddech yn cael y cyfle i gymeryd rhan wrth baratoi’r FfDC.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a hynt y gwaith, neu am y modd y gallwch gyfrannu ato:

Ffôn: 0300 025 3261

E-bost: ffdc@llyw.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd (Maint Ffeil: 134KB)