Skip to content

Digwyddiadau Ymgysylltu FfDC

Un ffordd bwysig y gall pobl ein helpu i ddatblygu'r FfDC yw cymryd rhan yn ein digwyddiadau ymgysylltu. Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnwys seminarau, gweithdai ymarferol a sesiynau galw heibio cyhoeddus.

Y ffordd orau o gael gwybod am gyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau ymgysylltu yn y dyfodol yw tanysgrifio i'n cylchlythyr.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol a hynt y gwaith, neu am y modd y gallwch gyfrannu ato:

Ffôn: 0300 025 3261

E-bost: ffdc@llyw.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Sesiynau Galw Heibio Cyhoeddus - Mai/Mehefin 2018

14/08/18
Ar ddiwedd mis Mai a dechrau mis Mehefin 2018, cynhaliwyd 7 sesiwn galw heibio cyhoeddus yn Abertawe, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Merthyr Tudful, Wrecsam a’r Drenewydd.
 

Digwyddiadau Ymgysylltu - Hydref/Tachwedd 2017

08/08/18
Ym mis Hydref a mis Tachwedd 2017 fe gynhaliom ddigwyddiadau ymgysylltu yng Nghaerdydd, Caerfyrddin, Llandrindod a Chyffordd Llandudno.
 

Digwyddiadau Ymgysylltu - Ionawr/Chwefror 2017

08/08/18
Yn gynnar yn 2017 cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid yn Llanelli, Caerdydd, Cyffordd Llandudno a'r Trallwng.