Skip to content

Cwestiynau ac Atebion Cynllunio

Bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn ceisio esbonio ceisiadau cynllunio, penderfyniadau cynllunio, pryd a sut y gall y Gweinidog ymyrryd, ymddygiad, cwynion a gorfodi.

Mae'r cwestiynau ar tudalennau isod yn ymdrin â'r meysydd canlynol:

  • Gwarchod plant a’r System Gynllunio
  • Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai
  • Ceisiadau am Ddiwygiadau Ansylweddol i ganiatâd sy’n bodoli eisoes
  • Gwneud cais cynllunio
  • Ymyriad Y Gweinidog - Galw a Ddatblygiad i’w Hysbysu
  • Gorfodi
  • Penderfyniadau
  • Ymddygiad a Chwynion
  • Y Ffurflen Gais Safonol (‘1APP’)

Gwarchod plant a’r System Gynllunio - Cwestiynau Cyffredin

30/03/16
Cwestiynau cyffredin yngl?n â sut mae rheoliadau cynllunio gwlad a thref yn berthnasol i warchod plant, gan gynnwys rhedeg busnes gwarchod plant o gartref.
 

Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai - Cwestiynau Cyffredin

15/09/15
Ymatebion i gwestiynau technegol sydd wedi'u codi gan randdeiliaid ynghylch newidiadau i Hawliau Datblygu a Ganiateir i Ddeiliaid Tai a ddaeth i rym ar 30 Medi 2013.
 

Ceisiadau am Ddiwygiadau Ansylweddol i ganiatâd sy’n bodoli eisoes

15/09/15
Dau gwestiwn cyffredin am ddiwygiadau ansylweddol i gais.
 

Gwneud cais cynllunio

15/09/15
Cwestiynnau cyffredin am ganiatâd cynllunio, cynlluniau datblygu, gwrthwynebu caniatâd cynllunio ac asesu’r effaith amgylcheddol.
 

Ymyriad Y Gweinidog - Galw a Ddatblygiad i’w Hysbysu

15/09/15
Chwe chwestiwn cyffredin am sut a phryd y gall y Gweinidog ymyrryd mewn materion cynllunio yng Nghymru.
 

Gorfodi

15/09/15
Tri chwestiwn cyffredin am orfodi’r system gynllunio yng Nghymru.
 

Penderfyniadau

15/09/15
Pedwar cwestiwn cyffredin am benderfyniadau ac apelau cynllunio.
 

Ymddygiad a Chwynion

15/09/15
Saith cwestiwn cyffredin am ymddygiad Awdurdodau Cynllunio Lleol a sut i gwyno am faterion cynllunio.
 

Y Ffurflen Gais Safonol (‘1APP’)

15/09/15
Pam a phryd mae angen ffurflen 1app a sut i gael rhagor o wybodaeth.