Skip to content

Cynlluniau datblygu lleol: Ymatebion swyddogol

Dyma ein hymatebion ar gyfer y cyfnodau ymgynghorol i’r cynllun datblygu lleol ar gyfer pob awdurdod cynllunio lleol.

Yr ydym yn ymateb yn ffurfiol i dri cyfnod ymgynghorol yn ystod y broses o baratoi cynllun datblygu lleol:

  • cyfnod cyn-adneuo / strategaeth a ffafrir (rheoliad 15)
  • cyfnod adneuo (rheoliad 17)
  • ymgynghoriad ar newidiadau penodol (nid yw hwn yn ymgynghoriad statudol)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil

11/09/18
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil.
 

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

05/06/18
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

04/06/18
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

30/04/18
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Eryri.
 

Cyngor Sir Fflint

17/01/18
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fflint.
 

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn

14/03/17
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn.
 

Cyngor Sir Powys

17/11/16
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Powys.
 

Cyngor Dinas Abertawe

19/09/16
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Dinas Abertawe.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

04/05/16
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
 

Cyngor Caerdydd

10/12/15
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Caerdydd.
 

Cyngor Bro Morgannwg

15/09/15
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bro Morgannwg.
 

Cyngor Dinas Casnewydd

24/07/14
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Dinas Casnewydd.
 

Cyngor Sir Caerfyrddin

24/07/14
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr.
 

Cyngor Sir Ceredigion

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ceredigion.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
 

Cyngor Sir Dinbych

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Dinbych.
 

Cyngor Sir Fynwy

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fynwy.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot.
 

Cyngor Sir Benfro

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Benfro.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

29/01/13
Gwelir ein hymatebion swyddogol ar gyfer pob cam ymgynghorol o Gynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.