Skip to content

Penderfyniad ynghylch apêl gynllunio: Cynllun adfer tir a thynnu glo ar dir ym Mryn y Farteg, Y Farteg, Pont-y-pŵl

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer cynllun adfer tir a thynnu glo ar dir ym Mryn y Farteg wedi’i wrthod.

Roedd yr apêl gynllunio hon ynghlwm wrth gynnig ar gyfer cynllun adfer tir a thynnu glo ar dir ym Mryn y Farteg, Y Farteg, Pont-y-pŵl. Cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus ynghylch yr apêl gynllunio. Paratodd yr arolygydd a benodwyd i gynnal yr ymchwiliad adroddiad ar gyfer y Gweinidog Tai ac Adfywio.

Ni dderbyniodd y Gweinidog argymhelliad yr Arolygydd sef y dylai caniatâd cynllunio gael ei roi ar gyfer cynllun adfer tir a thynnu glo ar Fryn y Farteg, Y Farteg, Pont-y-pŵl.

Mae’r Llythyr Penderfyniad yn cynnwys y rhesymau dros benderfyniad y Gweinidog i wrthod rhoi caniatâd cynllunio.

Mae’r Llythyr Penderfyniad, yr Atodiad iddo, ynghyd ag Adroddiad yr Arolygydd i’w gweld isod.