Skip to content

Penderfyniad ar geisiadau sydd wedi'u galw i mewn: Stablau Pencwm yn Llandysul

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae caniatâd cynllunio wedi'i wrthod.

Roedd ceisiadau i ddiwygio amod 3 caniatâd cynllunio W/08423 i'w gwneud yn bosibl defnyddio'r stablau at ddibenion busnes a phreifat, ac aros dros nos yno mewn cysylltiad â busnes.

Roedd y cais cynllunio hwn yn destun gwrandawiad. Lluniodd yr Arolygydd a benodwyd i gynnal y gwrandawiad adroddiad i Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.

Roedd y Gweinidog yn anghytuno ag argymhelliad yr Arolygydd y dylid rhoi caniatâd cynllunio amodol i ddiwygio amod 3 caniatâd cynllunio W/08423 i'w gwneud yn bosibl defnyddio'r stablau at ddibenion busnes a phreifat, ac aros dros nos yno mewn cysylltiad â busnes.

Yn y Llythyr Penderfyniad, nodir rhesymau'r Gweinidog dros benderfynu gwrthod caniatâd.