Skip to content

Penderfyniad ar gais a alwyd i mewn: Datblygiad preswyl (adeiladu 100 o anheddau a mynedfa) ar Dir i'r De o Rodfa Gwellyn ac i'r Dwyrain o Rodfa Llanelwy, Bae Cinmel, Conwy

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i wrthod ar gyfer datblygiad preswyl.

Gwnaed cais am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (100 o anheddau, mynedfa) a man agored at ddibenion hamdden).

Cynhaliwyd gwrandawiad cyhoeddus mewn perthynas â'r cais. Paratowyd adroddiad ar gyfer y Gweinidog Tai ac Adfywio gan yr Arolygydd a benodwyd i gynnal y gwrandawiad. 

Roedd y Gweinidog yn cytuno ag argymhelliad yr Arolygydd i wrthod caniatâd cynllunio.

Mae rhesymau'r Gweinidog dros wrthod caniatâd cynllunio amlinellol i'w weld yn y llythyr penderfyniad.

Lawrlwytho Dogfen