Skip to content

Penderfyniad ar geisiadau sydd wedi’u galw i mewn: Tir ar safle’r hen waith Grillo Zinc Oxide, Harbwr Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwrthodwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (hyd at 230 o anheddau) a hyd at 465 metr sgwâr at ddefnydd manwerthu/hamdden.

Roedd y cais hwn yn cynnwys:

  • datblygiad preswyl (hyd at 230 o gartrefi)
  • hyd at 465 metr sgwâr at ddefnydd manwerthu/hamdden (ar gyfer A1, A3, a D2)
  • creu mynedfeydd newydd i gerbydau a cherddwyr a newid y rhai presennol
  • tirlunio
  • mannau agored cyhoeddus
  • gwaith adfer
  • gwaith cysylltiedig

Roedd y cais cynllunio hwn yn destun ymchwiliad cyhoeddus. Lluniwyd adroddiad gan yr Arolygydd a benodwyd i gynnal yr ymchwiliad, ac fe’i cyflwynwyd i’r cyn Weinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy.  

Roedd y Gweinidog yn anghytuno gydag argymhelliad yr Arolygydd i gymeradwyo caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl ac ar gyfer hyd at 465 metr sgwâr at ddefnydd manwerthu/hamdden.

Mae’r Llythyr Penderfyniad yn nodi rhesymau’r Gweinidog am wrthod y cais.