Skip to content

Fideos ar newidiadau i Ran L a Rhan B

Dolenni perthnasol

Canllawiau technegol ar Ran L o Atodlen 1 i Reoliadau Adeiladau 2010 – Arbed Tanwydd ac Ynni.
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelu rhag tân.
Ffilmiau byr ynghylch y newidiadau diweddar i Reoliadau Adeiladu – Rhan L (Arbed Tanwydd a Phŵer) a Rhan B (Diogelwch Tân – Chwistrellwyr Domestig). 6 – http://youtu.be/y2v6Er-P_mg 7 – http://youtu.be/2yJIL1fb8CY 8 – unable to transfer off the CD 9 –
Gallwch wylio’r fideos canlynol ar YouTube:

Adolygu Rhan L 

Adolygu Rhan L: cyflwyniad (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Adeiladau domestig newydd (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Adeiladau annomestig newydd (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Adeiladau presennol (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Edrych i’r dyfodol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Rheoliadau Diogelwch Tân Domestig 2013 

Rheoliadau Diogelwch Tân Domestig: cyflwyniad (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Dogfen gymeradwy: rhan B (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Ymateb y diwydiant chwistrellwyr tân (dolen allanol, Saesneg yn unig)
Ymateb cwmni dŵr (dolen allanol, Saesneg yn unig)