Skip to content

Canllaw i Ddeiliad Tai ar Systemau Chwistrellu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllaw yn darparu gwybodaeth i ddeiliad tai newydd ar Systemau Chwistrellu.

Bydd y canllaw yn cynorthwyo ddeiliad tai newydd sut mae’r system chwistrellu yn gweithio, esbonio y chwedlau mwyaf cyffredin, darparu gwybodaeth ar sut i gynnal a chadw y system chwistrellu a beth sydd angen pan gwneir newidiadau yn y dyfodol. Mae’r canllaw yn cynghorol ac nad oes gan unrhyw statws statudol.

Mae’r gofyniadau rheoliadau adeiladu am gosodiad systemau chwistrellu mewn tai a fflatiau newydd yn ddod i rym ar 1 Ionawr 2016.

Lawrlwytho Dogfen