Skip to content

Hysbysiadau prynu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yr holl canllawiau a'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud neu gymryd rhan mewn hysbysiad prynu.

Bwriedir i reolaeth gynllunio reoleiddio datblygu tir er budd y cyhoedd. Am y rheswm hwn, gallai penderfyniadau cynllunio wrthdaro â buddiannau preifat perchenogion tir. Nid oes gan y perchenogion unrhyw hawl i gael iawndal am benderfyniadau cynllunio anffafriol gan eu bod fel arfer yn cael rhyw fudd parhaus o’r defnyddiau presennol.

O bryd i’w gilydd mae’n bosibl na fydd unrhyw ddefnydd buddiol rhesymol i’r tir ac felly mewn amgylchiadau penodol, mae gan berchennog yr hawl i gyflwyno “hysbysiad prynu” sydd yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod lleol brynu ei fuddiant yn y tir. Mae’r nodyn hwn yn disgrifio sut mae’r system hysbysiadau prynu’n gweithio.

Canllawiau

Rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at y canllawiau cyn cwblhau eich ffurflen.

Lawrlwytho Dogfen