Skip to content

Cynigion Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni i wybodaeth am ymchwiliadau cyhoeddus i gynigion priffyrdd a thrafnidiaeth ac yn awgrymu arfer gorau ar gyfer y rheiny sy’n paratoi ar gyfer ymchwiliadau.

Guidance

Rydym yn argymell eich bod yn cyfeirio at y canllawiau isod.

Os hoffech gael manylion o unrhyw ymchwiliadau cyhoeddus sydd ar ddod, ffoniwch ni ar 029 2082 3866 neu anfonwch neges e-bost at: wales@planning-inspectorate.gsi.gov.uk