Skip to content

Budd-daliadau wedi’u hawdurdodi a chynlluniau eraill

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Llywodraeth Cymru’n defnyddio gwybodaeth ynghylch yr  amrywiaeth o fudd-daliadau lles sy’n cael eu hawlio gan bobl yn y Deyrnas Unedig i fesur incwm isel neu anabledd wrth asesu pwy sy’n gymwys am ein buddiannau wedi’u hawdurdodi a chynlluniau eraill.

Byddwn yn parhau i gefnogi cartrefi sydd ar incwm isel a phobl anabl.

Mae Llywodraeth y DU yn parhau i gyflwyno newidiadau mawr i’r system les drwy Ddeddf Diwygio Lles 2012.

Gellir darllen rhagor am fuddiannau lles ar wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig (dolen allanol).