Skip to content

Ble i gael cyngor a chymorth

Dyn ar ffôn

Os yw'r newidiadau i'r system budd-daliadau lles yn effeithio arnoch, mae Llywodraeth Cymru am sicrhau eich bod yn gwybod pwy i gysylltu â nhw i gael help a chyngor os bydd eu hangen arnoch.

Cefnogaeth

Ar y tudalennau hyn gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch ble i gael cyngor am newidiadau Llywodraeth y DU i fudd-daliadau, gwybodaeth am reoli eich arian ac ymdrin â dyled, gofalu am eich iechyd a'ch lles chi a'ch teulu a dod o hyd i gyflogaeth.

Cewch ddolenni at wefannau, rhifau ffôn a gwybodaeth arall ar gyfer ffynonellau o gyngor a chefnogaeth gan y Llywodraeth, llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol, a llawer mwy.

Os hoffech roi adborth inni ar yr wybodaeth a restrir yma, a fyddech cystal ag ymateb i dîm diwygio lles Llywodraeth Cymru yn welfarereformenquiries@wales.gsi.gov.uk.