Skip to content

Adolygu swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths AC, wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn adolygiad annibynnol o rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru.

Cafodd swydd Comisiynydd Plant Cymru ei chreu yn 2001 i ddiogelu a hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mewn cydnabyddiaeth  o barhad ymrwymiad Llywodraeth Cymru i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i Hawliau'r Plentyn ymrwymiad (CAP) ac mewn ymateb i alwadau, gan gynnwys y Comisiynydd Plant ei hun, comisiynwyd yr Adolygiad ym mis Mehefin 2014.  

Apwyntiwyd Dr Mike Shooter, arweinydd ym maes seicoleg plant, gwasanaethau plant a hawliau plant er mwyn gweithredu'r adolygiad. Cafodd yr orchwyl o edrych ar sut gall Cymru sicrhau bod ganddi Gomisiynydd Plant sydd â swyddogaethau sydd mor amlwg ac effeithiol â phosibl gan gynnig argymhellion wedi eu hanelu at gryfhau ymhellach safle'r Comisiynydd.

Yn dilyn ymgysylltu eang gyda'r cyhoedd, yn enwedig gyda phlant a phobl ifanc, mae'r adroddiad yn cynnig argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac i Gomisiynydd Plant Cymru. 

Mae’r argymhellion bellach wedi’u derbyn a’u hystyried.