Skip to content

Cais am Dystiolaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Penodi mwy o fenywod a phobl o grwpiau eraill sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar Fyrddau yn y Sector Cyhoeddus.

Ar 5 Hydref 2015 lansiwyd Cais am Dystiolaeth gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ynghylch cynyddu nifer y menywod a grwpiau eraill sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar Fyrddau yn y Sector Cyhoeddus Roedd y Cais am Dystiolaeth ar agor am wyth wythnos ac fe'i caewyd ar 27 Tachwedd 2015.

Diben yr ymarfer oedd casglu gwybodaeth ynglŷn â'r rhwystrau sy'n atal mwy o fenywod rhag cael eu penodi ar Fyrddau yn y Sector Cyhoeddus a'r dulliau a ddefnyddiwyd i fynd i'r afael â nhw'n llwyddiannus yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill.

Mae'r adroddiad cryno hwn yn rhestru rhai pwyntiau allweddol  a gasglwyd o'r dystiolaeth, a hynny o dan yr un penawdau a gafodd eu defnyddio yn holiadur y Cais am Dystiolaeth. Mae hefyd yn darparu amlinelliad o'r dadleuon sy'n deillio o'r dystiolaeth ac yn tynnu sylw at ganlyniadau adroddiadau unigol.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Crynodeb o’r Ymatebion (Maint ffeil: 363KB)