Skip to content

Confensiynau a Chyfamodau y Cenhedloedd Unedig  

Rydym yn gyfrifol am gyfrannu at adroddiadau Parti Gwladol y DU ar Gonfensiynau a Chyfamodau y Cenhedloedd Unedig.  

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth y DU i sicrhau bod Cymru yn cael ei chynrychioli yn llawn wrth gyflwyno adroddiadau rhyngwladol.  Mae hefyd yn sicrhau ein bod yn bodloni ein rhwymedigaethau i hawliau dynol. 

Mae Parti Gwladol y DU wedi llofnodi a chadarnhau y Confensiynau a'r Cyfamodau canlynol gan y Cenhedloedd Unedig:

  • Cyfamod ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol 
  • Cyfamod ar Hawliau Dinesig a Gwleidyddol 
  • Cyfamod ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu Hiliol  
  • Cyfamod ar Hawliau Pobl Anabl
  • Cyfamod ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod  
  • Cyfamod yn erbyn Arteithio
  • Cyfamod ar Hawliau'r Plentyn

Mae gwybodaeth am y Confensiynau a'r Cyfamodau i'w weld ar wefan y Cenhedloedd Unedig (Dolen allanol).