Skip to content

Hawliau a chydraddoldeb

Mae ein canllawiau yn pwysleisio pa mor bwysig yw ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol yn eich gwaith.

Mae ein tudalennau ar Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol yn sôn am fentrau yn unol â pholisi'r Lywodraeth, yn ogystal â mentrau eraill yn unol â deddfwriaeth y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd, yn ôl themâu amrywiol yn ymwneud â chydraddoldeb.

Mae hefyd yn darparu cysylltiadau at wybodaeth i'r rheini sy'n newydd i Gymru fel gweithwyr mudol a cheiswyr lloches.