Skip to content

Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, ymrwymodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y byddai Cymru’n anelu i arwain y byd o ran cydraddoldeb rhywiol ac fe gomisiynodd adolygiad cyflym i roi hwb o’r newydd i waith Llywodraeth Cymru. 

Cam un yr adolygiad cyflym o gydraddoldeb rhwng y rhywiau 

Cafodd cam cyntaf yr adolygiad ei gefnogi gan Chwarae Teg a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.

Cam cyntaf o adolygiad dau gam yw adroddiad Chwarae Teg, sef Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018: Cam cyntaf (dolen allanol).  Mae’r adroddiad yn archwilio polisïau cydraddoldeb rhywedd Llywodraeth Cymru, ac yn eu  hystyried ar y cyd ag adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar arferion gorau’r byd, sef Rhoi cydraddoldeb wrth wraidd penderfyniadau (dolen allanol). 

Casgliad yr adroddiad oedd bod llawer wedi’i gyflawni yng Nghymru, ond bod anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn parhau serch hynny.

Mae’r adroddiad yn gosod y sail ar gyfer newid yn seiliedig ar dair prif thema:

  • Gweledigaeth ac Arweinyddiaeth
  • Rhoi Polisi ar Waith, a 
  • Chraffu Allanol ac Atebolrwydd.