Skip to content

Arolwg - Fframwaith gweithredu ar gyfer byw’n annibynnol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd yr arolwg hwn yn ein helpu i sicrhau bod ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn mynd i'r afael â'r rhwystrau rhag byw'n annibynnol sydd bwysicaf i bobl anabl.   

Dywedwch wrthym am eich profiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 31 Mai 2017.

Cefndir

Cafodd Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Fyw'n Annibynnol ei gyhoeddi yn 2013. Mae'r Fframwaith hwn yn nodi sut mae Llywodraeth Cymru'n mynd ati i sicrhau bod Cymru'n lle gwell i bobl anabl, fel bod ganddynt yr un cyfleoedd â phawb arall a'u bod yn gallu byw eu bywydau yn ôl eu dewis.

Mae'r Fframwaith yn cynnwys rhestr o gamau gweithredu, ac mae nifer ohonynt wedi'u cwblhau neu angen eu diweddaru.