Skip to content

Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2017-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’i Rhaglen Gyllido Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2017-2020.  

Mae’n cynnwys Grant Cydraddoldeb ar gyfer cyrff cynrychiadol a Phrosiectau Cynhwysiant ar gyfer tri maes gwaith penodol. Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi corff cynrychiadol ar gyfer pobl anabl drwy ymestyn y cyllid grant ar gyfer Anabledd Cymru a oedd i ddod i ben yn 2019, hyd at 2020.

Grant Cydraddoldeb

Mae’r Grant Cydraddoldeb wedi cau ar gyfer ceisiadau a sefydliadau llwyddiannus fel a ganlyn:

  • Cydraddoldeb Rhyw - Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RCM) Cymru 
  • Hil - EYST
  • Ailbennu rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol (LGBT) - Stonewall Cymru

Cynhwysiant prosiectau contractau

Mae'r contractau Prosiect Cynhwysiant ar gau ar gyfer ceisiadau a'r sefydliadau llwyddiannus fel a ganlyn:

  • Adroddiad Cymru Gyfan Trosedd ac Ganolfan Cefnogi Casineb - Cymorth i Ddioddefwyr
  • Gwasanaeth Sipsiwn, Cyngor ac Eiriolaeth Roma a Theithwyr - Tros Gynnal Plant
  • Gwasanaethau Cefnogi Cenedlaethol ar gyfer Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches a Ymfudwyr - Cyngor Ffoaduriaid Cymru