Skip to content

Dathliadau Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd Cymru, ochr yn ochr â gweddill y Deyrnas Unedig, yn dathlu Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod trwy gydol 2018. Rydym wedi ymrwymo bron i £300k i nodi'r pen-blwydd gydag ystod o weithgareddau.  

100 mlynedd, 100 o fenywod - Dathliad o 100 o Fenywod Cymreig

Ar 8fed Mai 2018, lansiodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (WEN Wales) brosiect a noddir gan Lywodraeth Cymru i ddathlu bywydau Menywod Cymreig arbennig.

Cydnabyddir 50 o fenywod o'r gorffennol a gafodd effaith fawr ar fywyd Cymru a 50 o fenywod ysbrydoledig sy'n llunio Cymru ar hyn o bryd mewn dathliad o'u cyfraniad at ein bywyd cenedlaethol #100MenywodCymreig

Fel rhan o'r prosiect hwn, byddwn yn comisiynu cerflun o Fenyw Gymreig. Byddwn hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chwarae Teg a WEN Wales i ariannu placiau porffor dros lawer o'r 100 o fenywod a chydnabyddir gan y prosiect hwn.

‘Dathlu Menywod yng Nghymru’

Mae Cynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod Llywodraeth Cymru yn awr wedi cau ar gyfer ceisiadau.

Derbyniwyd dros 200 o geisiadau, gan gynnwys llawer o brosiectau arbennig i nodi'r canmlwyddiant. Llwyddodd y sefydliadau isod i gael arian drwy’r cynllun grant hwn ar gyfer eu prosiectau:

 • Artichoke - £20,000
 • Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd - £5,185
 • Gwledd Conwy - £12,700
 • Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange - £11,200
 • Plant Dewi - £11,433
 • Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru - £3,000
 • Canolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd - £15,000
 • The Judge's Lodging - £2,232
 • Winding Snake Productions a Chlwb Ffilmiau Merched WOW - £16,762
 • Women Connect First - £19,975
 • Youth Cymru - £20,000

Digwyddiadau i ddathlu’r Canmlwyddiant

Hoffem annog pawb i gymryd rhan yn y dathliadau canmlwyddiant sy'n digwydd ledled Gymru ac ar draws y DU.

Mae Swyddfa Cydraddoldeb Llywodraeth y DU wedi sefydlu ‘Hwb’ Eventbrite (dolen allanol) i gasglu manylion digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ledled y DU i ddathlu Canmlwyddiant y Bleidlais i Ferched.

Byddem yn annog unrhyw un sy'n trefnu digwyddiad cyhoeddus i ddefnyddio'r adnodd hwn, sy’n rhad ac am ddim, i hysbysebu eu digwyddiad i'r cyhoedd. Er mwyn gwneud hynny, cysylltwch â: Suffrage.CENTENARY@geo.gov.uk.

Byddai ddiddordeb mawr gennym mewn unrhyw ddigwyddiadau a chynhelir ledled Cymru felly byddem yn ddiolchgar pe gallech anfon manylion drwy e-bost at: EqualityandProsperityMailbox@llyw.cymru.

Lawrlwytho Dogfen