Skip to content

Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb (BAGE)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r Grŵp yn cynghori, helpu a herio i wella’r ffordd rydym yn rhoi sylw i ystyriaethau cydraddoldeb wrth lunio’n cyllideb.

Cafodd ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2012 yn dilyn ymrwymiad yng Nghyllideb Ddrafft 2013-14.

Beth sy’n cael ei drafod?

Mae cyfarfodydd wedi canolbwyntio ar roi gwybodaeth i aelodau ar sut mae proses y gyllideb yn gweithio a sut ydym yn mynd ati i wireddu ein hamcanion a chynnal ein polisïau a rhaglenni.  Gan gynnwys: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, y cynllun gweithredu ar gyfer trechu tlodi, Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, polisi tai a Gwerthuso’r Cyfnod Sylfaen.

Pwy yw’r aelodau?

Mae’r unigolion a’r sefydliadau canlynol yn aelodau o’r Grŵp:

 • Caroline Joll, Economegydd 
 • AGE Cymru
 • Anabledd Cymru 
 • Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol y GIG 
 • Stonewall
 • Grŵp Monitro UNCRC 
 • Fforwm Hil Cymru 
 • TUC Cymru 
 • WEN Wales
 • WCVA
 • CLlLC

Mae’r Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn sylwebydd annibynnol ar y grŵp.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cofnodion - 24 Chwefror 2016 (Maint Ffeil: 294KB)
Adobe PDF document
Cofnodion - 26 Tachwedd 2015 (Maint Ffeil: 144KB)
Adobe PDF document
Cofnodion - 20 Gorffennaf 2015 (Maint Ffeil: 101KB)
Adobe PDF document
Cofnodion - 29 Ebrill 2015 (Maint Ffeil: 101KB)