Skip to content

Y Trydydd Sector

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Trydydd (gwirfoddol) sector.

Dolenni perthnasol

Busnes ag amcanion cymdeithasol yw menter gymdeithasol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pobl yn glanhau traeth.

Rydym yn cydnabod bod y Trydydd Sector yn cyfrannu’n fawr at fywyd yng Nghymru.

Mae gan sefydliadau’r Trydydd Sector rywfaint o nodweddion pwysig yn gyffredin, sef eu bod:

  • yn gyrff annibynnol, anllywodraethol;
  • wedi’u sefydlu yn wirfoddol gan bobl sy’n dewis trefnu;
  • yn cael eu hysgogi gan werth a’r awydd i ddatblygu amcanion cymdeithasol, diwylliannol neu amgylcheddol, yn hytrach na gwneud elw;
  • wedi ymrwymo i ailfuddsoddi’r arian sydd dros ben i ddatblygu eu hamcanion cymdeithasol, diwylliannol neu amgylcheddol.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cyhoeddi dadansoddiad blynyddol o’r Trydydd Sector yng Nghymru (dolen allanol).

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad Blynyddol 2016-17 (Maint Ffeil: 1.3MB)
Adobe PDF document
Cynllun y Trydydd Sector (Maint Ffeil: 547KB)