Skip to content

Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tasglu'r Cymoedd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd y De wedi cyhoeddi Cynllun Cyflawni wedi ei ddiweddaru, sy'n amlinellu blaenoriaethau Ein Cymoedd, Ein Dyfodol ac yn rhoi manylion am sut a phryd y cânt eu cyflawni.

Dyma ddiweddariad i'r fersiwn flaenorol a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017 yn sgil cyhoeddi'r adroddiad cynnydd yn erbyn cynllun gweithredu lefel uchel Ein Cymoedd Ein Dyfodol ym mis Gorffennaf 2018.

Dyma brif amcanion a nodweddion y cynllun:

  • sicrhau swyddi o ansawdd da a'r sgiliau i'w cyflawni
  • gwell gwasanaethau cyhoeddus
  • fy nghymuned leol.
Addawodd y tasglu y byddai’n adolygu'r camau yn y cynllun cyflawni cyntaf bob blwyddyn wrth i'w gwaith fynd rhagddo. Mae'r fersiwn diweddaraf hwn yn cynnwys camau sy'n ymwneud ag ardal Tasglu'r Cymoedd yn unig – dyma'r camau sy'n cael y mwyaf o ddylanwad ag effaith ar y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn y cymunedau hynny.

Bydd y tasglu yn parhau i drafod â chymunedau lleol a dros y 12 mis nesaf er mwyn rhoi'r newyddion diweddaraf iddynt. Bydd hefyd yn gofyn am help i gyflawni'r camau sydd yn y cynllun cyflawni.  Mae'r tasglu yn gyfrifol am fonitro cynnydd yn erbyn y camau gweithredu, a bydd yn darparu'r adroddiad nesaf ar gynnydd yn ystod Haf 2019.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os ydych am gymryd rhan, e-bostiwch: EinCymoedd@llyw.cymru a defnyddiwch #EinCymoedd ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Mae gan y Tasglu gynllun cyswllt parhaus, ewch i'r dudalen Facebook (dolen allanol) i gael gafael ar unrhyw gyhoeddiadau a gweld digwyddiadau.