Skip to content

Tasglu'r Cymoedd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Tasglu'r Cymoedd.

Dolenni perthnasol

Bu Tasglu newydd sy'n edrych ar sut y caiff buddsoddiadau eu gwneud mewn ffordd gydlynol a strategol yn y Cymoedd, yn cyfarfod am y tro cyntaf.
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Tasglu Gweinidogol yn gweithio tuag at gynyddu ffyniant yng nghymoedd y De. 

Aelodaeth y tasglu

 • Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth (Cadeirydd)
 • Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
 • Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
 • Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Ann Beynon, Cadeirydd Bwrdd Dinas-Ranbarth Caerdydd
 • Andrew Diplock, Enrepreneur, cynghorydd busnes a Buddsoddwr Angel
 • Judith Evans, Pennaeth, Coleg y Cymoedd
 • Dr Chris Jones, Cadeirydd Interim Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
 • Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor, Rhondda Cynon Taf
 • Yr Athro Brian Morgan, Prifysgol Caerdydd
 • Jocelyn Davies, Cyn Dirprwy Weinidog Plaid Cymru dros Dai ac Adfywio
 • Fiona Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwaith, Partneriaeth Cymru a Chyflogwyr Cenedlaethol, Yr adran gwaith a Phensiynau
 • Gaynor Richards, Cyfarwyddwr, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-Nedd a Port Talbot.
Bydd y tasglu yn cwrdd bob chwarter.

Lawrlwytho Dogfen