Skip to content

Tasglu'r Cymoedd

Dolenni perthnasol

Bu Tasglu newydd sy'n edrych ar sut y caiff buddsoddiadau eu gwneud mewn ffordd gydlynol a strategol yn y Cymoedd, yn cyfarfod am y tro cyntaf.
Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Tasglu ar gyfer y Cymoedd

Tasglu Gweinidogol yn gweithio tuag at gynyddu ffyniant yng nghymoedd y De. 

Aelodaeth y tasglu

 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Alun Davies AC (Cadeirydd)
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates AC
 • Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip, Julie James AC
 • Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC
 • Y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans AC
 • Ann Beynon, Cadeirydd Bwrdd Dinas-Ranbarth Caerdydd
 • Andrew Diplock, Enrepreneur, cynghorydd busnes a Buddsoddwr Angel
 • Judith Evans, Pennaeth, Coleg y Cymoedd
 • Dr Chris Jones, Cadeirydd Interim Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Martin Mansfield, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru
 • Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor, Rhondda Cynon Taf
 • Yr Athro Brian Morgan, Prifysgol Caerdydd
 • Jocelyn Davies, Cyn Dirprwy Weinidog Plaid Cymru dros Dai ac Adfywio
 • Fiona Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwaith, Partneriaeth Cymru a Chyflogwyr Cenedlaethol, Yr adran gwaith a Phensiynau
 • Gaynor Richards, Cyfarwyddwr, Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-Nedd a Port Talbot.
Bydd y tasglu yn cwrdd bob chwarter.

Lawrlwytho Dogfen