Skip to content

Cynllun Gweithredu Mentrau Cymdeithasol Cymru 2009

Dolenni perthnasol

Strategaeth 3 blynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru i annog, datblygu a chynnal mentrau cymdeithasol ym mhob cam o'u datblygiad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ein nod yw ehangu a thyfu’r sector mentrau cymdeithasolledled Cymru. Mae’r Cynllun Gweithredu hwn yn gyfle i adolygu, adnewyddu a diweddaru Strategaeth 2005 a’r Camau Gweithredu ynddi.
Mae’r ymarfer hwn wedi golygu casglu barnau a safbwyntiau ystod o gyfranwyr allweddol - entrepreneuriaid cymdeithasol blaenllaw, asiantaethau cymorth,darparwyr arian grant, rhwydweithiau, awdurdodau lleol ac adrannau Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac mae wedi arwain at lunio’r Cynllun Gweithredu newydd hwn gyda’i bwyslais ar weithredu ymarferol effeithiol a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.