Skip to content

Trosglwyddo asedau cymunedol

Mae’r llun yn dangos setiau gwahanol o freichiau’n defnyddio cyfrifiadur, ffôn, chwyddwydr, llyfr a thabled.
Mae trosglwyddo asedau’n gyfle i’r gymuned reoli a bod yn berchen ar gyfleusterau a fyddent yn cau, o bosibl, fel arall, gan na all yr awdurdod lleol eu cynnal mwyach drwy gymorthdaliadau.

Yn aml iawn, mae cymunedau mewn sefyllfa dda i ddarparu neu helpu i ddarparu gwasanaethau lleol hanfodol a’u haddasu’n ôl anghenion y bobl leol. 

Mae’r broses o drosglwyddo asedau’n golygu trosglwyddo tir neu adeiladau sy’n eiddo i gyrff fel awdurdodau lleol i berchneogaeth grwpiau cymunedol er enghraifft; clybiau chwaraeon, ymddiriedolaethau, lleol ymddiriedolaethau, cyfleusterau’r celfyddydau, llyfrgelloedd, theatrau ac adeiladau o ddiddordeb hanesyddol.

Weithiau, os bydd y broses o fudd i’r gymuned leol, gellir trosglwyddo’r ased am bris gostyngedig.

Rydym am esbonio i grwpiau cymunedol sut y gallant ddod yn berchen ar y cyfleusterau a’r gwasanaethau hyn, os yw hynny’n briodol ac rydym wedi paratoi’r canllawiau hyn i’ch helpu.

Gall hyn i gyd godi ofn arnoch, ond mae cyrff sy’n gallu’ch helpu a’ch cynghori drwy’r broses gyfan. 

Ar ein tudalen adnoddau mae dolenni a disgrifiad byr o’r cymorth sydd ar gael ichi.