Skip to content

Gwasanaethau cynghori

Dolenni perthnasol

Mae ein Strategaeth Cynhwysiant Ariannol, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016, yn strategaeth gyffredinol a ddatblygwyd ochr yn ochr â grŵp cynghori allanol.

Er mwyn i bawb gael cyfle teg a chyfartal, mae’n hanfodol sicrhau mynediad at wybodaeth a gwasanaethau cynghori o safon. 

Rydyn ni’n gweithio i roi’r cymorth angenrheidiol i chi. Rydyn ni wedi cyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor sy’n amlinellu’r hyn y byddwn yn ei wneud i’w gyflwyno mewn partneriaeth ag eraill.

Cafodd y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol ei greu i roi cyngor inni ar ofynion polisi o ran gwella mynediad i wasanaethau gwybodaeth a chynghori o safon, mewn perthynas â’r gyfraith ar les cymdeithasol.

We recognise that social welfare law information and advice services help to improve the lives of people in Wales and the well-being of future generations and we support the key principles for sustainable services developed by the National Advice Network.

Rydyn ni hefyd wedi datblygu Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor er mwyn sicrhau cysondeb yn y modd y mae gwybodaeth a chyngor o safon yn cael eu darparu ym mhob man.