Skip to content

Cymunedau

Rydym yn gweithio i gael gwared ar dlodi trwy adeiladu cymunedau cydnerth trwy ein rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf er mwyn helpu’r pobl mwyaf anghenus yn ein hardaloedd mwyaf difreintiedig.

Mae nifer o raglenni eraill yn canolbwyntio ar daclo allgáu ariannol, creu cyfleoedd hyfforddi a gwaith a helpu mwy o bobl i ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Rydym yn byw mewn cymunedau sy'n mynd yn fwyfwy amrywiol oherwydd mudo economaidd, gwahaniaethau rhwng y cenhedloedd, tlodi a'r cynnydd mewn eithafiaeth.

Mae ein polisïau cynhwysiant cymunedol yn wynebu'r heriau hyn drwy annog integreiddio, gwerthfawrogi gwahaniaethau a chanolbwyntio ar rannu gwerthoedd sy'n dod â phobl yn nes at ei gilydd.