Skip to content

Aelodaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd Gweinidogion Cymru yn penodi aelodau o awdurdodau lleol ar y Cyngor Partneriaeth sy’n cynrychioli’r holl amrywiaeth o awdurdodau lleol a ddiffinnir o dan adran 72(5) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
Gwelir y rheter o aelodau isod.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Penodi aelodau (Maint Ffeil: 235KB)