Skip to content

Diwygio llywodraeth leol

Dolenni perthnasol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau newydd i gryfhau llywodraeth leol yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau llywodraeth leol gryf, sydd wedi’i grymuso, ac sy'n gallu canolbwyntio ar ddarparu arweiniad beiddgar a phenderfynol i gyflawni dros ddinasyddion Cymru. 

Lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus y Papur Gwyrdd: Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl ar 20 Mawrth 2018.

Mae'r Papur Gwyrdd hwn yn esbonio ein huchelgais ar gyfer llywodraeth leol. Mae'n cyflwyno opsiynau a allai arwain at awdurdodau lleol mwy o faint a mwy cynaliadwy yng Nghymru, a allai ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol a chynaliadwy.

Rydym yn ymgynghori ar:

  • bolisi posibl i greu awdurdodau lleol sy’n gryfach ac yn fwy o faint
  • opsiynau ar gyfer creu awdurdodau lleol sy’n gryfach ac yn fwy o faint
  • sut y gallem sicrhau bod aelodau etholedig yn cael y cymorth a'r gydnabyddiaeth sydd arnynt eu hangen i gyflawni eu rôl yn effeithiol
  • pa bwerau a hyblygrwydd ychwanegol sydd eu hangen ar lywodraeth leol.