Skip to content

Cynllun Cymorth Ariannol Brys

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r cynllun dewisol hwn (cynllun Bellwin gynt) yn darparu cymorth ariannol i awdurdodau lleol, awdurdodau’r heddlu ac awdurdodau tân ac achub.

Ei ddiben yw helpu awdurdodau sy’n wynebu baich ariannol o ganlyniad i ddarparu cymorth ac ymgymryd â gwaith uniongyrchol mewn ymateb i argyfwng ar raddfa fawr.

Mae’r cynllun yn ymdrin â chostau refeniw yn unig ac mae’r costau sy’n gymwys yn amodol ar drothwy sydd wedi’i osod ar 0.2% o’r gyllideb refeniw ym mhob awdurdod. Mae hyn er mwyn cydnabod y ffaith bod disgwyl i’r awdurdodau lleol wneud darpariaethau wrth gefn ar gyfer digwyddiadau o’r fath yn eu cyllidebau.

Nid oes unrhyw hawl awtomatig i gymorth ariannol at argyfwng.

I gael rhagor o fanylion am y cynllun, anfonwch e-bost at LGF3L@wales.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Nodiadau Canllaw (Maint Ffeil: 78KB)