Skip to content

Cymru o Blaid Affrica

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r rhaglen Cymru o blaid Affrica yn annog ac yn helpu pobl yng Nghymru i gyfrannu at yr ymgyrch i drechu tlodi yn Affrica.

Mae Cymru o blaid Affrica yn ariannu ac yn datblygu prosiectau sy'n creu cyfleoedd i ddysgu, cyfnewid sgiliau, gweithio ar y cyd, a mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Mae'r rhaglen yn cefnogi'r prosiectau a’r mudiadau canlynol:

Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cynnig lleoliadau 8 wythnos o hyd yn Affrica Is-Sahara er mwyn i bobl allu ddysgu sgiliau newydd tra'n gweithio ar lefel gymunedol gyda mudiadau yn Affrica.  

Mae ceisiadau ar agor ar gyfer amrywiaeth o brosiectau sy'n gysylltiedig ag addysg, iechyd, TG, a datblygu a gweithredu polisïau, ymhlith eraill. 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon, gan gynnwys sut i ymgeisio, ewch i wefan Academi Wales neu cysylltwch â thîm Cymru o blaid Affrica drwy e-bost.

Cynllun Grantiau Cymru o blaid Affrica 

Mae'r cynllun grantiau hwn yn rhoi cyllid i grwpiau a chymdeithasau cymunedol yng Nghymru ar gyfer prosiectau bach Cymru-Affrica. 

Mae 4 thema i'r prosiectau a ariennir –  

iechyd

bywoliaethau cynaliadwy 

dysgu gydol oes 

yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd 

Mae'r cynllun yn cael ei reoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA). Cynhelir dau gylch ariannu bob blwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i ymgeisio, ewch i WCVA.

Hub Cymru Affrica

Mae Hub Cymru Affrica yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant i grwpiau a mudiadau cymunedol, o ran codi cyllid ar gyfer prosiectau bach sydd wedi eu lleoli yn Affrica.   

Mae hefyd yn trefnu digwyddiadau i roi cyngor i'r rheini sy'n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Hub Cymru Africa.

Maint Cymru

Mae'r prosiect Maint Cymru yn ymgyrchu i amddiffyn ardal Fforestydd Glaw sydd ddwywaith maint Cymru. 

Mae'r prosiect Mbale Trees yn brosiect a gefnogir gan Maint Cymru, ac mae wedi plannu dros 8 miliwn o goed, gan gynnwys un ar gyfer pob plentyn sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru, fel rhan o gynllun PLANT! Llywodraeth Cymru.   

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn a phrosiectau eraill Maint Cymru, ewch i Maint Cymru.

Masnach Deg Cymru 

Mae Masnach Deg Cymru yn cefnogi ac yn datblygu gweithgarwch masnach deg yng Nghymru.

Mae Masnach Deg Cymru hefyd yn gweithio i annog pobl i brynu cynnyrch Masnach Deg yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Masnach Deg Cymru .

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost: walesforafrica@llyw.cymru neu ewch i Wales for Africa ar Twitter.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Cymru o blaid Affrica 10 mlynedd (Maint Ffeil: 1.9MB)