Skip to content

Cysylltiadau Rhyngwladol

Dolenni perthnasol

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein dull ni o ymgysylltu’n rhyngwladol ac yn tynnu sylw at y camau y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod  Cymru yn ehangu ei phroffil a’i dylanwad yn y byd.

Rydym yn codi proffil rhyngwladol Cymru fel lle ardderchog i fyw, astudio, ymweld, arloesi a chynnal busnes.

Er mwyn hybu Cymru a buddiannau Cymreig yn rhyngwladol, rydym yn:

  • datblygu cysylltiadau rhynglywodraetholt
  • refnu digwyddiadau a chroesawu gwleidyddion, llysgenhadon a phobl eraill sydd â dylanwad rhyngwladol pan maen nhw’n ymweld â Chymru
  • trefnu ymweliadau dramor i weinidogion Llywodraeth Cymru fel y gallan nhw ymgysylltu â dylanwadwyr a rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn marchnadoedd pwysig, fel arweinwyr busnes a gwleidyddion
  • annog a threfnu gweithgareddau rhyngwladol yr un pryd â digwyddiadau fel Dydd Gŵyl Dewi
  • hybu Cymru fel lle sy’n gallu cynnal digwyddiadau rhyngwladol mawr
  • cynnal cysylltiadau gyda gwledydd eraill drwy swyddfeydd Llywodraeth Cymru, swyddfeydd Prydeinig, sefydliadau rhyngwladol a chymdeithasau Cymreig dramor
  • cynnal presenoldeb ar y we trwy wales.com

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch:

internationalrelations@llyw.cymru