Skip to content

Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)

Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI), a’r dogfennau ategol, yn fframwaith i reoli’r ffordd y caiff gwybodaeth bersonol ei rhannu gan ddarparwyr y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat.

WASPI yw unig fframwaith Cymru ar gyfer rhannu gwybodaeth ac mae’n darparu ar gyfer datblygu Protocolau Rhannu Gwybodaeth a Chytundebau Datgelu Data. Mae’n sylfaen i gydweithio effeithiol ar draws sefydliadau, gan helpu i oresgyn rhwystrau posibl a galluogi staff i rannu gwybodaeth yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Mae Christopher Graham, y Comisiynydd Gwybodaeth, wedi rhoi ei gefnogaeth lawn i WASPI, gan nodi ei fod yn ddull o weithredu sy’n ystyriol a chadarn, a safon gyffredin a ddylai helpu i sicrhau dull cyson o weithredu yn ogystal â gwneud yn siŵr bod sefydliadau yn cydymffurfio â’r gyfraith. Yn ôl Christopher Graham ceir manteision gwirioneddol i fabwysiadau WASPI ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth a chyngor yn ogystal â manylion am gyfleoedd hyfforddi ewch i wefan Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru.