Skip to content

Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

logo

Roedd y Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus yn gorff anstatudol annibynnol, a sefydlwyd i weithio mewn partneriaeth gymdeithasol â chyflogwyr gwasanaeth cyhoeddus ac undebau llafur.

Datblygodd y Comisiwn Staff gyngor ac arweiniad i Weinidogion Cymru a sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru ar faterion gweithlu sy'n deillio o ddiwygiadau gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys diwygio llywodraeth leol.

Ym mis Mawrth 2018, fe ddaeth y Comisiwn Staff i ben a bydd Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn bwrw ymlaen â'r rhaglen waith a gwblhawyd gan y Comisiwn Staff o dan drefniadau newydd.

Mae'r cyngor a'r arweiniad a gyhoeddir gan y Comisiwn Staff yn parhau i fod yn berthnasol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus (dolen allanol).