Skip to content

Cofrestr o gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae’r gofrestr yn rhoi manylion cryno am gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru.

Un o’r argymhellion yn adroddiad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (Comisiwn Williams) oedd creu cofrestr o gyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru.

Cafodd y gofrestr ei chreu, ac mae’n darparu gwybodaeth ar ffurf gyson am y prif sefydliadau a rhanddeiliaid sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r cyrff cyhoeddus a restrir yn y gofrestr i gyd wedi’u hariannu drwy’r gyllideb a glustnodir i Gymru (Grant Bloc Cymru).

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cyrff cyhoeddus drwy ddilyn y dolenni yn y gofrestr.

Lawrlwytho Dogfen

Microsoft Excel document
Cofrestr o Gyrff Cyhoeddus Cymru (Maint Ffeil: 201KB)