Skip to content

Gwneud Penderfyniadau Da

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllawiau hyn yn cynorthwyo awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau da sy’n gyfreithlon ac yn cydymffurfio â Rheolaeth y Gyfraith.

Mae’n gwneud hynny trwy ddisgrifio mewn termau clir a dealladwy y prif resymau dros herio gweithredoedd awdurdod cyhoeddus drwy’r weithdrefn adolygiad barnwrol. 

Mae hefyd yn cynnwys nifer o astudiaethau achos a chyngor ymarferol i roi dealltwriaeth i awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru o brosesau penderfynu da.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Gwneud penderfyniadau da (Maint Ffeil: 579KB)