Skip to content

Adroddiad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar yr heriau a wynebir gan wasanaethau cyhoeddus a pherfformiad presennol y system gwasanaethau cyhoeddus gyfan.

Mae ei ganfyddiadau ar gael fel adroddiad llawn, sy'n cynnwysdadansoddiad manwl o'r dystiolaeth a ddaeth i law, neu adroddiad cryno,sy'n canolbwyntio ar y canfyddiadau a'r argymhellion yn unig.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Adroddiad cryno (Maint ffeil: 1.2MB)
PDF Document (MFS)
Adroddiad llawn (Maint ffeil: 9MB)
PDF Document (MFS)
Map atebolrwydd (Maint ffeil: 2MB)
PDF Document (MFS)
Map ariannu (Maint ffeil: 1.4MB)