Skip to content

Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo

Nod y Comisiwn oedd edrych yn drylwyr, yn onest ac yn wrthrychol ar y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu llywodraethu a’u darparu yng Nghymru a sut y gellir eu gwella.

Bu’r Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus ar waith rhwng Ebrill a Rhagfyr  2013.

Ym mis Ebrill 2013 sefydlodd y Prif Weinidog y Comisiwn fel cyfle i’r rhai sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau, y rhai sy’n atebol yn wleidyddol amdanynt, a defnyddwyr gwasanaethau i archwilio sut yr oedd gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu llywodraethu: hynny yw, eu dal i gyfrif am eu perfformiad a’u darparu yn y ffordd fwyaf effeithiol i’r cyhoedd.

Cyflwynodd y Comisiwn adroddiad ar ei ganfyddiadau ar 20 Ionawr 2014. Mae ei ganfyddiadau ar gael fel adroddiad llawn, sy’n cynnwys dadansoddiad manwl o’r dystiolaeth a ddaeth i law, neu adroddiad cryno, sy’n canolbwyntio ar y canfyddiadau a’r argymhellion yn unig.