Skip to content

Perfformiad gwasanaethau awdurdod lleol

Mwy o wybodaeth - data a ddefnyddiwyd

Ar gyfer pob pwnc, mae yna gyfoeth o ddata ar gael y gellir eu defnyddio i asesu perfformiad gwasanaethau cyhoeddus.  

Yn ogystal, mae yna ddata ehangach sy'n helpu i osod perfformiad yng nghyd-destun blaenoriaethau lleol, a chyfeiriwyd at y rhain yn yr adran ‘data cyd-destunol’.    

I gael data manylach ar bynciau penodol, caiff ystadegau swyddogol eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac mae’r tablau data manwl sy'n sail i'r ystadegau ar gael o adnodd lledaenu ar-lein StatsCymru.

Addysg

Fy Ysgol Leol  

Datganiadau Ystadegol Addysg Llywodraeth Cymru

Datganiadau Ystadegol Addysg Llywodraeth y DU (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol Addysg Swyddfa Ystadegol Gwladol (dolen allanol)

Ystadegau Addysg Ewropeaidd (dolen allanol)

Yr Amgylchedd

Ystadegau Amgylcheddol Llywodraeth Cymru

Ystadegau gwastraff ac ailgylchu Llywodraeth y DU (dolen allanol)

Ystadegau gwastraff ac ailgylchu Swyddfa Ystadegol Gwladol (dolen allanol)

Ystadegau Amgylcheddol Ewropeaidd (dolen allanol)

Diogelwch Cymunedol

Datganiadau Ystadegol Llywodraeth Cymru am Droseddau

Datganiadau Ystadegol Llywodraeth y DU am Droseddau (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol am Droseddau Swyddfa Ystadegol Gwladol (dolen allanol)

Ystadegau Troseddau Ewropeaidd (dolen allanol)

Gofal Cymdeithasol

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol Gofal Cymdeithasol Swyddfa Ystadegol Gwladol (dolen allanol)

Ystadegau Gofal Cymdeithasol Ewropeaidd (dolen allanol)

Hamdden a diwylliant

Llywodraeth Cymru – Chwaraeon a gweithgareddau hamdden egnïol 

Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Uned Ddata Llywodraeth Leol - Cymru (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol Hamdden a Diwylliant Swyddfa Ystadegau Gwladol (dolen allanol)

Lles

Ystadegau Iechyd Llywodraeth Cymru

Arolwg Iechyd Cymru

Datganiadau Ystadegol Iechyd Llywodraeth y DU (dolen allanol)

Datganiadau Ystadegol Lles Swyddfa Ystadegol Gwladol (dolen allanol)

Ystadegau Iechyd Ewropeaidd (dolen allanol)   

Tai

Datganiadau Ystadegau Tai Llywodraeth Cymru 

Datganiadau Ystadegau Tai Llywodraeth y DU (dolen allanol)