Skip to content

Perfformiad gwasanaethau awdurdod lleol

Ffynonellau data cyd-destunol

Ar gyfer pob pwnc, mae yna gyfoeth o ddata ar gael y gellir eu defnyddio i asesu perfformiad gwasanaethau cyhoeddus, a chyfeiriwyd at y rhain yn yr adran “Mwy o wybodaeth”.  

Yn ogystal â'r ffynonellau data sy'n ymwneud â phynciau penodol ceir hefyd ddata sy'n helpu i osod perfformiad yng nghyd-destun blaenoriaethau lleol.

Cynlluniau Gwella Awdurdodau Lleol

Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gyhoeddi cynlluniau gwella bob blwyddyn.

Abertawe (dolen allanol)

Blaenau Gwent (dolen allanol)

Bro Morgannwg (dolen allanol)

Caerdydd (dolen allanol)  

Caerffili (dolen allanol)

Casnewydd (dolen allanol)

Castell-nedd Port Talbot (dolen allanol)

Ceredigion (dolen allanol)

Conwy (dolen allanol)

Gwynedd (dolen allanol)

Merthyr Tudful (dolen allanol)

Pen-y-bont (dolen allanol)

Powys (dolen allanol)

Rhondda Cynon Taf (dolen allanol)

Sir Benfro (dolen allanol) 

Sir Ddinbych (dolen allanol)

Sir Fynwy (dolen allanol)

Sir Gaerfyrddin (dolen allanol)

Sir y Fflint (dolen allanol)

Torfaen (dolen allanol)

Wrecsam (dolen allanol)

Ynys Môn (dolen allanol)

Ceir mwy o wybodaeth ar ddata perfformiad Awdurdod Lleol a data cysylltiedig ar wefan Uned Ddata Cymru (dolen allanol).

Data Rhanbarthol, Cenedlaethol a Rhyngwladol 

Am drosolwg o'r ystadegau swyddogol diweddaraf i'ch ardal gallech ddefnyddio'r adnodd ‘Ystadegau Cymdogaeth’ (dolen allanol) gan Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn y DU dyfernir y nod ansawdd 'Ystadegyn Cenedlaethol' i ystadegau swyddogol a aseswyd gan Awdurdod Ystadegau'r DU i ddynodi eu bod yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer ar Ystadegau Swyddogol. Cyhoeddir pob Ystadegyn Cenedlaethol yn y DU drwy'r Ganolfan Gyhoeddi (dolen allanol).  

Cyhoeddir ystadegau swyddogol ar gyfer Ewrop gan Eurostat (dolen allanol).