Skip to content

Perfformiad gwasanaethau awdurdod lleol

Mae’r Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau. Mae Llywodraeth Cymru wedi dod â dangosyddion perfformiad allweddol at ei gilydd er mwyn rhoi golwg gyffredinol o berfformiad Awdurdodau Lleol.

Mae dangosyddion perfformiad sydd wedi'u crynhoi yn yr adran hon yn ymestyn i’r flwyddyn ariannol 2015-16. Ar gyfer ffigurau mwy diweddar, ewch i wefan Uned Ddata Cymru (dolen allanol). 

To get started choose a topic

  Mae'r rhan hon � data ac mae'n rhaid bod Javascript yn gweithio ar eich porwr.

  This area is data driven and requires Javascript to be enabled on your browser.

  Select an indicator to view chart

  Compare against another indicator

  Display
  Period
  Sort
  Local Authority
  Export to CSV
  Re-scale axis for selected period
  Do not compress scale

  Descrition